Περιφράξεις

 
 
 
Δείτε παρακάτω ένα μικρό δείγμα από τις δουλειές και τα έργα περιφράξεων που έχει τοποθετήσει και κατασκευάσει η εταιρεία Αλεξούδης Κωνσταντίνος με έδρα τις Αχαρνές.

Η επιχείρησή μας εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα σε πάσης φύσεως εργασίες και προϊόντα περίφραξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.