Πλέγματα Κολλητά (πονταριστά)

 
 
 
Η επιχείρηση Αλεξούδης Κωνσταντίνος με έδρα τις Αχαρνές διαθέτει Πλέγμα γαλβανιζέ πονταριστό (κολλητό) σε διάφορα ύψη και διαστάσεις βρόγχων, που θα καλύψουν όλες σας τις ανάγκες περίφραξης.

Εφαρμογές:
Τοποθέτηση σε περιφράξεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικιών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών χώρων, φωτοβολταϊκών πάρκων, οριοθετήσεων, κήπων, κατασκευή κλουβιών, κινητών κιγκλιδωμάτων κτλ.

Υλικό κατασκευής: Εν θερμώ γαλβανισμένο σύρμα διαφόρων διατομών ανάλογα με τον τύπο πλέγματος

Τύποι:
α) Πλέγματα τετράγωνου βρόγχου 50x50mm σε ρολά με ύψη 1.00, 1.20, 1.50, 1.80 και 2.00 m και σε φύλλα
β) Πλέγματα ορθογώνιου βρόγχου 60x100mm σε ύψη 1.00, 1.20, 1.50, 1.80 και 2.00m
γ) Πλέγματα ορθογώνιου βρόγχου 50x100mm σε φύλλα διαστάσεων 1.50x5.00m και 2.00x5.00m

Σας παραθέτουμε παρακάτω κάποιες φωτογραφίες με το κολλητό πλέγμα.